6 augustus 2020

Slechte ventilatie in scholen al jaren een grote zorg

Er heerst veel onduidelijkheid over de rol die ventilatie speelt bij de verspreiding van het coronavirus. Dit leidt tot zorgen bij het onderwijspersoneel, ouders en leerlingen. CNV Onderwijs wil daarom dat het kabinet hierover snel meer helderheid geeft. Slechte ventilatie is al jaren een grote zorg. Extra investeringen van gemeente en schoolbesturen zijn nodig om dit te verbeteren.

In het Algemeen Dagblad van vandaag uitten deskundigen hun zorgen over ventilatiesystemen. Velen zijn verouderd en de luchtkwaliteit is niet in orde. Naar aanleiding van het bericht vraagt de VO-Raad aan het Outbreak Management Team (OMT) om zo snel mogelijk met een advies te komen over ventilatie in scholen. Ook merkt de koepelorganisatie dat de discussie hierover tot veel onduidelijkheid leidt bij scholen, leerlingen en ouders. CNV Onderwijs sluit zich aan bij de oproep. Slechte ventilatie in scholen is al jaren een probleem en dat moet worden opgelost.

Opening middelbare scholen

Op 17 augustus gaan de eerste middelbare scholen weer open. Leerlingen zullen weer met zijn allen tegelijkertijd naar school gaan. Het is belangrijk dat bij de start van het nieuwe schooljaar duidelijk is wanneer het OMT-advies er is.