30 maart 2020

Servicedocument VO voor examens

Dit jaar komt er geen centraal schriftelijk examen in het VO en daarom is er besloten dat de schoolexamens leidend zijn. Vanuit de overheid wordt hard gewerkt om scholen zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden wat dit voor hen en de leerlingen betekent.

De rijksoverheid publiceerde vrijdag 27 maart een servicedocument dat antwoord geeft op een aantal vragen. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn worden deze weer gecommuniceerd. Er wordt onder andere nog gewerkt aan de slaag-zak regeling.