18 mei 2020

Servicedocument hoger onderwijs

De overheid kwam afgelopen week met een servicedocument hoger onderwijs.  In dit servicedocument staan praktische handreikingen voor onderwijsinstellingen, waarmee zij in deze coronacrisis de negatieve effecten voor studenten zoveel mogelijk kunnen beperken.

Jan de Vries voorzitter van CNV Onderwijs: ‘Het servicedocument gaat vooralsnog uit van onderwijs buiten de instellingen, zoals afstandsonderwijs. Maar we hopen dat er ook voor het hoger onderwijs meer ruimte voor activiteiten op de instelling komt. Daar zijn goede protocollen voor nodig, waarin veiligheid en uitvoerbaarheid voorop staat.’ CNV Onderwijs werkt met de andere vakbonden en de werkgevers daarom aan protocollen voor het hoger onderwijs.

Inzet

CNV Onderwijs weet dat haar leden zich inzetten voor goede instroom en doorstroom van studenten. Zij werken hard en stellen zich flexibel op. De Vries: ‘ Wij vragen werkgevers nadrukkelijk om ook rekening te houden met de belasting van medewerkers en hun recht op vakantie te respecteren. Er wordt veel van mensen in het hoger onderwijs gevraagd, daar moet men ook oog voor hebben.’