2 oktober 2020

Servicedocument funderend onderwijs coronavirus versie 2-10-2020

Het document is in zijn geheel gebaseerd op de situatie zoals die gold op 31 augustus 2020. Mochten ontwikkelingen rondom de coronapandemie aanleiding geven tot aanpassingen, dan zullen die doorgevoerd worden in een nieuwe versie van het servicedocument. Met ingang van 5 oktober is het gebruik van mondneusmaskers binnen het voortgezet (speciaal) onderwijs dringend geadviseerd. Dit advies is verwerkt in deze versie van het servicedocument. Er volgt snel een nieuwe versie waarin het document in zijn geheel zal zijn geactualiseerd.