13 oktober 2020

Servicedocument funderend onderwijs coronavirus versie 12-10-2020

Het document is in zijn geheel gebaseerd op de situatie zoals die gold op 12 oktober 2020. Mochten de ontwikkelingen rondom de coronapandemie aanleiding geven tot aanpassing, dan zullen die doorgevoerd worden in een nieuwe versie van het servicedocument.