5 juni 2020

SER-advies: meer ruimte voor onderwijs op locatie in mbo, hbo en wo

Foto Annemiek Mommers

De Werkgroep auto en ov-gebruik van de SER adviseert in haar advies ‘Mobiliteit en de coronacrisis’ ruimere tijden voor fysiek onderwijs op locatie om het onderwijs beter te kunnen spreiden. CNV Onderwijs heeft zich hard gemaakt voor dit advies, omdat hierdoor meer begeleiding, ontmoeting en werken in (kleine) groepen in de onderwijsinstellingen mogelijk is.

Eerder heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat tijdsloten voor het onderwijs in het mbo, hbo en wo opgelegd om zo de druk op het openbaar vervoer in de spits te beperken. Deze tijdsloten zijn opgenomen in de protocollen die de onderwijssectoren hebben opgesteld voor de gedeeltelijke openstelling per 15 juni a.s. Ook de vervoersbedrijven zijn inmiddels bereid om mee te werken aan een ruimer tijdslot voor fysiek onderwijs op locatie.

Fysiek onderwijs belangrijk

CNV Onderwijs voorzitter Jan de Vries: ‘Fysiek onderwijs is en blijft voor de kwaliteit en sociale functie van onderwijs heel belangrijk. Daarom vindt CNV Onderwijs het essentieel dat onderwijsinstellingen meer maatwerk kunnen bieden in de combinatie van fysiek en online onderwijs, en dat rekening kan worden gehouden met de eigenschappen en vereisten van een opleiding en het type student. Voor bijvoorbeeld praktijkvakken is het essentieel dat leerlingen en studenten fysiek onderwijs op de locatie kunnen krijgen. Ons pleidooi en dat van de SER voor een ruimer tijdslot in het mbo, hbo en wo helpt daarbij.’

Het SER-advies tot verruiming van onderwijs op locatie is onderdeel van een pakket aan voorgestelde maatregelen vanaf 1 september aanstaande. Het moet voorkomen dat na de schoolvakanties iedereen weer tegelijk het openbaar vervoer of de auto gaat gebruiken.

Investeer in online onderwijs

Als gevolg van de coronamaatregelen blijft voorlopig ook online onderwijs nodig. Dit en vooral de combinatie online en fysiek onderwijs, vraagt veel van het onderwijspersoneel. Het is daarbij noodzakelijk dat er op korte termijn geïnvesteerd wordt in de kwaliteit van online onderwijs. CNV Onderwijs is daarom blij met het advies van de SER om te investeren in betere technische faciliteiten en ondersteuning op de onderwijsinstelling en thuis en in digitale vaardigheden voor onderwijspersoneel.