19 mei 2020

Schoolleiders tevreden met opstart scholen

Foto: Elly Verkennis

Met 9 op de 10 schoolleiders in het primair onderwijs gaat het goed tot uitstekend in deze opstarttijd, laten ze weten in een peiling van CNV Onderwijs en CNV Schoolleiders (respons 22%). De crisis heeft wel de werkdruk verhoogd voor 82% van hen, maar tevredenheid overheerst: 98% is blij met de manier waarop het thuisonderwijs werd ingericht en 93% is tevreden over de wijze waarop de school weer opgestart is. Als het kabinet besluit op basis van een RIVM-advies om voor de zomervakantie de basisscholen helemaal open te doen, vindt 55% dat wenselijk en 31% onwenselijk.

Trots

Uit antwoorden op open vragen blijkt trots: trots op hun eigen werkwijze en trots op hun team. ‘Trots op mijn team: in een korte tijd zulke grote stappen maken en dat ook verder willen uitwerken voor het nieuwe cursusjaar. Trots, echt trots!’ ‘Dat zowel ouders als team aangeven dat het me gelukt is om duidelijkheid te geven, heldere opdrachten bij het team neer te leggen met heel veel vrijheid om deze in te vullen. Dat het me gelukt is om aandacht te hebben voor de mens achter de collega en dat we alle leerlingen in beeld hebben kunnen houden.’ En: ‘Rust, overzicht en kundig – dat gaf het team mij terug: ik ben de Mark Rutte van de school.’

Lessen

Schoolleiders hebben ook geleerd, de afgelopen periode. Ze noemden de volgende onderwerpen het meest: mogelijkheden van digitale middelen, kracht en flexibiliteit van het onderwijs, mogelijkheden van afstandsonderwijs, essentie van het onderwijs in plaats van toets/afrekencultuur, veerkracht van mensen en ruimte voor zelfstandigheid van leerlingen.

Zorgen

Zorgen zijn er ook, zo blijkt uit antwoorden op open vragen. Schoolleiders liggen wakker van de huidige en toekomstige bezetting en formatie, omdat er medewerkers zijn die in een risicogroep vallen of ziek zijn. Ook zijn er zorgen over de gezondheid van personeel, kinderen en ouders. En over alles wat op de schoolleider afkomt en de weinige tijd die er is om de geleerde (digitale) lessen een structureel karakter te geven. Achterstanden worden ook genoemd bij de zorgen, maar er zijn ook schoolleiders die dat wat ‘hijgerig’ vinden en erop wijzen dat die achterstanden er ook al waren voor de coronacrisis.