4 februari 2019

Schoolleider regelt deze week geen vervanging voor afwezige leraar

Schoolleider Rijk van Ommeren

CNV Schoolleiders en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) roepen hun leden in het primair onderwijs op om deze week geen tijd te besteden aan het organiseren van vervanging van afwezige leraren.

Het organiseren van vervanging voor afwezige teamleden kost schoolleiders veel tijd. Ze doen hun best om leerlingen niet naar huis te sturen, maar vaak is er geen vervanger beschikbaar. Hierbij belasten ze vaak andere teamleden, leraren, stagiaires en onderwijsondersteuners, om in het gat te springen.  Zeker nu het lerarentekort oploopt, is het een opgave geworden om vervangers te vinden voor leraren bij, bijvoorbeeld, ziekte. Tegelijkertijd is er ook een schoolleiderstekort – dat naar verhouding nog groter is dan het lerarentekort. CNV Onderwijs voorzitter Loek Schueler ‘Als er een vervangerspoule is, wordt die natuurlijk wel eerst gecheckt deze week, maar als dit niet lukt dan houdt het op.’

Erkenning

‘Schoolleiders verdienen meer erkenning en waardering voor hun vak’, bepleit Schueler. ‘Deze actie is een van de manieren om dit te agenderen. Ze hebben meer te doen dan de hele dag vervanging regelen voor afwezige leraren. De schoolleider is verantwoordelijk voor alles wat op de school gebeurt. Hij bewaakt de kwaliteit van het onderwijs, geeft de operationele leiding aan de school, voert oudergesprekken als er bijvoorbeeld een conflict is tussen leerling, ouder en leraar. Hij bewaakt de identiteit van de school en is de schakel tussen bestuur en school.’

Ouders

Ouders zijn voorafgaand aan deze week al geïnformeerd over de actie. Wanneer een leerkracht afwezig is, zal de schoolleider ouders hierover informeren met het verzoek op de betreffende dag zelf opvang voor het kind te regelen. Als dat echt niet mogelijk is zal het kind worden opgevangen op school. ‘Naast deze actie blijven we in gesprek met politici en andere belanghebbenden’, aldus Schueler.