31 december 2020

Schooldeuren blijven zeker tot 18 januari dicht; veiligheid voorop

‘Omdat nog veel onduidelijk is over de nieuwe –Britse- coronavariant, lijkt het een logisch en goed besluit van het kabinet om schooldeuren niet eerder te openen. Dat geeft rust en duidelijkheid. Veiligheid van onderwijspersoneel en leerlingen staat voorop. Hierbij is het belangrijk dat we praktisch en creatief invulling geven aan het onderwijs’, zegt Daniëlle Woestenberg, voorzitter van CNV Onderwijs in een eerste reactie op het kabinetsbesluit om de scholen in ieder geval niet vóór 18 januari te heropenen. Het kabinet vindt het belangrijk dat er eerst onderzocht wordt wat de invloed van de nieuwe coronavariant op verspreiding op (basis)scholen is.

Het kabinet maakte voor de kerstvakantie bekend dat alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs na de kerstvakantie digitaal les moeten geven. Vandaag is bekend geworden dat dit zeker ook tot aan 18 januari het geval zal zijn en eerdere openstelling geen optie is. Uitzonderlijke groepen, zoals kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met cruciale beroepen (zoals de zorg en het onderwijs) mogen wel naar school. Eindexamenleerlingen in het VO krijgen na de kerstvakantie ook les op school.

Woestenberg: ‘Deze coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid, wij hebben als vakbond niet overal antwoord op, maar blijven er in onze gesprekken met onderwijsminister Slob op wijzen dat veiligheid voorop moet staan. Het is en blijft heel belangrijk om de hygiëne en afstandsmaatregelen goed in acht te nemen, zeker nu. Het OMT adviseert het kabinet om te gaan werken aan nieuwe scenario’s rondom 1,5 meter afstand en gespreid onderwijs. Daar denken wij over mee. We moeten er gezamenlijk alles aan doen om leerlingen goed onderwijs te bieden in deze tijd, voorlopig is dat dus voor de grootste groep online. En als leerlingen toch naar school gaan, dan met de absolute voorwaarde dat dit veilig kan.’

Onderwijspersoneel kan met zorgen en vragen terecht bij het meldpunt van CNV Onderwijs, wij denken graag met je mee.