21 april 2020

Scholen kunnen volgens kabinet voorzichtig opstarten na 11 mei

‘Onderwijs is maatwerk, dat geldt voor leerlingen, maar ook voor het personeel. Veiligheid op school staat voorop. Het is belangrijk dat het kabinet daarbij oog heeft voor de uitvoerbaarheid en de zorgen van onderwijspersoneel, leerlingen en ouders. Daarom is maatwerk op school- en persoonlijk niveau nodig. Van niemand kan het onmogelijke worden gevraagd,’ zegt voorzitter Jan de Vries in een eerste reactie op het kabinetsbesluit dat scholen in het primair onderwijs vanaf 11 mei weer op school les mogen geven.’

Oog voor individuele situatie

De Vries: ‘We weten dat veel leerlingen, leraren en ook ouders het fijn vinden als de scholen weer open gaan. Maar we weten uit onze ledenraadpleging ook dat er veel zorgen zijn bij onze leden over de veiligheid op school. Daarom is het belangrijk dat elk schoolteam bespreekt hoe zij binnen de richtlijnen van het RIVM kan werken. Het is aan het team om af te spreken hoe zij de week indelen en welke lessen ze dan aanbieden. Daarnaast moet er worden gekeken naar ieders individuele situatie. Mensen met een kwetsbare gezondheid moeten vanuit huis blijven werken. Ouderen of mensen die een ziek gezinslid hebben moeten dit bespreken met hun leidinggevende. Ik ga er vanuit dat men hier samen uitkomt op school. Maar lukt dat niet, dan kunnen ze bellen met de vakbond. Want wij zijn heel duidelijk: niemand mag het onmogelijke van je vragen.’

Vragen over maatregelen

CNV Onderwijs begrijpt dat er veel vragen zijn over de aangekondigde regeling van het kabinet om straks de scholen in het primair onderwijs weer te openen. Wij zullen er alles aan doen om de komende dagen en weken deze vragen te beantwoorden. Nu dit kabinetsbesluit is genomen, werken wij samen met andere bonden en werkgevers aan protocollen die scholen kunnen gebruiken voor hun beleid, uiteraard staat hierin de veiligheid en uitvoerbaarheid voorop. Ook blijven wij in gesprek met werkgevers, andere bonden en overheid om de signalen, zorgen en ideeën van onze leden te bespreken. In alles blijft ons uitgangspunt: veiligheid en het bespreekbaar maken van zorgen voorop. Onderwijs is maatwerk, dat geldt voor leerlingen en voor personeel.

Antwoorden op veelgestelde vragen

Gaan de scholen weer open?
Het kabinet heeft tijdens de persconferentie van dinsdag 21 april laten weten dat de scholen in het primair onderwijs vanaf 11 mei weer open gaan, zodat op kleine schaal onderwijs kan worden gegeven aan steeds kleine groepen leerlingen. De richtlijnen van het RIVM zijn daarbij leidend. Het kabinet heeft ook uitgesproken dat de VO-scholen zich erop kunnen gaan voorbereiden om vanaf 1 juni weer de deuren te openen.

Moeten alle scholen dit op dezelfde manier doen?
Uitgangspunt is dat alle leerlingen voor de helft van de onderwijstijd weer onderwijs op school krijgen. Per onderwijsteam moet worden besproken hoe op een veilige en uitvoerbare manier les kan worden gegeven op hun school. Dus gaan de scholen zelf over wie, wanneer en wat voor onderwijs krijgt. Daarover moeten de scholen afspraken maken met hun medezeggenschapsraad. Het kabinet heeft besloten dat de scholen open moeten, de sociale partners komen daarom zo snel mogelijk (waarschijnlijk in de loop van woensdag) met protocollen hoe dit op een veilige manier kan. Deze protocollen kan een team gebruiken om afspraken te maken over hoe les geven veilig op hun school kan.

Betekent dit dat al het onderwijspersoneel in het PO weer naar school moet?
Natuurlijk is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen die hiertoe in staat zijn weer les gaan geven, maar uiteraard moet er oog zijn voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid of een gezinslid met kwetsbare gezondheid. Mensen met een kwetsbare gezondheid wordt geadviseerd om thuis te blijven. Als jij je zorgen maakt over jouw veiligheid op school, bespreek dit dan met je leidinggevende en probeer er samen uit te komen. Kan je misschien andere werkzaamheden verrichten? Gezondheid en veiligheid van iedereen in school staat voorop!

Ik maak mij veel zorgen en durf echt niet naar school te gaan, kan mijn schoolleider mij dwingen om toch te komen?
Als jij zorgen hebt moet je dat bespreken met je leidinggevende. Samen kan je bespreken of je bijvoorbeeld de komende tijd vanuit huis kan blijven werken of wat je nodig hebt om wel veilig je werk te kunnen doen. We gaan er vanuit dat dit in goed overleg kan. Loop je vast, bel dan ons.

Hoe moet dat met die 1,5 meter afstand in een school?
Op basis van het RIVM-advies hoeft tussen leerlingen in het PO geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand worden bewaard. Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand worden bewaard. De bonden en werkgevers komen zo snel mogelijk (waarschijnlijk in de loop van woensdag) met protocollen met meer gedetailleerde uitwerking die scholen kunnen gebruiken voor hun beleid. Uiteraard staat hierin de veiligheid en uitvoerbaarheid voorop.

Is het al duidelijk hoeveel uur elke leerling les moet krijgen?
Het uitgangspunt is dat leerlingen de helft van de tijd naar school gaan. Of dat haalbaar is hangt van meerdere factoren af, zoals het aantal leraren dat ziek is of een kwetsbare gezondheid heeft. Scholen worden hierbij niet aan het onmogelijke gehouden.

Als veel mensen in mijn team niet kunnen werken vanwege gezondheidsredenen, wordt de druk op het team dan niet te groot?
Er kan van niemand het onmogelijke worden gevraagd, dat geldt op individueel niveau en op teamniveau. Als er te weinig mensen daadwerkelijk op school aanwezig kunnen zijn, moet je dit als team bespreken. Dat kan betekenen dat je mogelijk andere keuzes moet maken en les geven op school meer moet beperken.