12 december 2017

Samen staken in de bios op 12/12: Stakende leden van CNV Onderwijs gratis naar de onderwijsfilm Wonder

’We vinden het belangrijk om op 12 december bij elkaar te komen en samen te staken voor een eerlijk salaris en minder werkdruk’, zegt Loek Schueler, voorzitter van CNV Onderwijs: ’Leden kunnen naar een bioscoop bij hen in de buurt om hun stakingsoproep in te leveren en gratis naar de onderwijsfilm Wonder te gaan. Deze film gaat over het thema pesten op school. Daarna is er tijd voor een gesprek met collega’s en een kop koffie of thee. Zo combineren we inhoud en ontspanning. Broodnodig, gezien de hoge werkdruk.’

Leraren, onderwijsondersteuners en schoolleiders die lid zijn van CNV Onderwijs en werken in het primair onderwijs, kunnen dinsdag hun stakingsoproep inleveren in 27 bioscopen verspreid over het land. CNV Onderwijs maakt deel uit van het PO-front, dat 1,4 miljard euro eist voor minder werkdruk en een eerlijk salaris in het primair onderwijs. Ondanks een prikactie in juni, een massaal bezochte manifestatie in het Haagse Zuiderpark in oktober en een meet-up eind november, komt minister Slob niet met het benodigde geld om de kwaliteit van onderwijs te kunnen waarborgen. Schueler: ‘Tijdens de meet-up maakten onderwijzers, onderwijsondersteuners en schoolleiders aan minister Slob duidelijk hoe hoog de nood is. Een op de vier leraren krijgt te maken met een burn-out. Het lerarentekort loopt de komende jaren enorm op. Het is in het belang van de samenleving dat het geld er komt en de politiek investeert in goed onderwijs.’

Leden die op 12 december hun stakingsoproep inleveren hebben recht op een stakingsuitkering als hun werkgever die dag het salaris niet doorbetaalt. ‘Het ministerie van OCW heeft aangegeven schoolbesturen niet te korten. Schoolbesturen krijgen dus gewoon het geld voor het salaris van hun (stakende) medewerkers, dus het lijkt mij logisch dat zij dit doorbetalen,’ aldus Schueler.

Lees alles over de acties op www.samenvoorgoedonderwijs.nl