27 september 2019

Rutte met bonden in gesprek over extra geld onderwijs

foto: Wilbert van Woensel

Bonden en werkgevers gaan op 16 oktober met premier Rutte praten over extra investeringen in het onderwijs. CNV Onderwijsbestuurder Jan de Vries verwacht nu ‘boter bij de vis’.

De premier gaf tijdens de Algemene Beschouwingen aan dat er eventueel éénmalig extra geld voor het onderwijs beschikbaar komt, als er eerst een cao wordt afgesloten in het primair onderwijs. Die wat vage en tot boosheid leidende handreiking was voor bonden en werkgevers absoluut onvoldoende, gezien hun eis voor een noodpakket van €423,5 miljoen, onder meer voor verbetering van de salarissen en voor verlaging van de werkdruk. CNV Onderwijs-bestuurder Jan de Vries: ‘We zijn blij zijn met dit gesprek, maar verwachten nu wel “boter bij de vis”. Zeker nu niet alleen klassen naar huis worden gestuurd maar ook al scholen sluiten, kan het kabinet niet meer om de urgentie heen.

Basis op orde

Volgens De Vries is ‘structureel extra geld nu hard nodig. Het is een cruciale misser dat het kabinet opnieuw niet investeert in het primair en voortgezet onderwijs. Het wil investeren in een kenniseconomie, maar dan moet de basis toch echt op orde zijn. Zonder goed reken- en taalonderwijs ook geen toekomstige technici en onderzoekers.’

Negatief effect

In een vorige week gepubliceerde enquête van CNV Onderwijs en het AD vindt 90 procent van de respondenten dat het lerarentekort een negatief effect heeft op het kennisniveau van de leerlingen. Vooral bij de kernvakken rekenen/wiskunde, taal en spelling.