24 april 2019

Register voortvarend aan de slag met resultaten uit evaluatierapport

Schoolleidersregister PO is op de goede weg en krijgt via het evaluatierapport van onderzoeksbureau Kwink mooie handvatten aangereikt voor doorontwikkeling.

Het Schoolleidersregister PO wordt ondersteund door de schoolleiders. Het rapport Kwink geeft voldoende informatie aan het register en het bestuur van het register om op een adequate manier het ontwikkelproces verder vorm te geven en te verbeteren. Mooi om te zien dat de geluiden uit het veld, terug te lezen zijn in het rapport. Mooi om te zien dat schoolleiders hun beroep en professionalisering serieus nemen en de moeite hebben genomen in de hectiek van alle dag , aan dit onderzoek deel te nemen. Dit geeft het bestuur Schoolleidersregister input om samen met schoolleiders en medewerkers van het register verder te bouwen. In een begeleidende reactie geeft het bestuur Schoolleidersregister aan welke ontwikkelpunten n.a.v. de evaluatie met voorrang worden opgepakt. CNV Schoolleiders zal de voortgang hierop bewaken.

Zie voor meer informatie dit document.