10 oktober 2017

Regeerakkoord: ‘Het is te weinig en te laat: dit is code donkerrood’

De teleurstelling over het regeerakkoord is groot bij CNV Onderwijs. Voorzitter Loek Schueler: ‘Na de grootste onderwijsstaking ooit hadden we dit echt niet verwacht. Er is 1,4 miljard nodig om in het primair onderwijs de lerarensalarissen te verhogen en de werkdruk aan te pakken, om zo kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden. Het nieuwe kabinet komt in het regeerakkoord met veel te weinig. Bovendien willen ze dat het ten koste gaat van andere arbeidsvoorwaarden en moeten we op een deel van het bedrag lang wachten.’

CNV Onderwijs en de andere partijen in het PO-front vroegen 500 miljoen euro voor werkdrukverlichting. Het regeerakkoord biedt een bedrag dat oploopt tot uiteindelijk 430 miljoen in 2021.

Bij het verhogen van de lerarensalarissen blijft het nieuwe kabinet nog verder in gebreke. De eerder hiervoor toegezegde 270 miljoen euro blijkt uiteindelijk een voorgehouden worst te zijn. Dat bedrag komt nu terug in het regeerakkoord met de vage omschrijving ‘modernisering van de cao primair onderwijs’. Het verhogen van de salarissen zal bovendien ten koste gaan van de arbeidsvoorwaarden die eerder onder meer zijn afgesproken voor onder andere oudere en arbeidsongeschikte collega’s. Loek Schueler is er duidelijk over: ‘Verhoging van lerarensalarissen mag nooit ten koste gaan van mensen die jarenlang keihard in het onderwijs hebben gewerkt.’

Het nieuwe kabinet heeft zich duidelijk niets aangetrokken van de 60.000 stakers die op 5 oktober in het Haagse Zuiderpark stonden. ‘Wij gaan nu direct met onze leden in gesprek over vervolgacties’.

Kijk voor meer informatie over de acties in het primair onderwijs op samen voor goed onderwijs.