22 april 2020

Protocollen opgesteld voor hervatten onderwijs op scholen

Gisteren heeft het kabinet besloten dat scholen in het primair onderwijs en speciaal primair onderwijs vanaf 11 mei weer op school les mogen geven. Iedere sector is door het kabinet gevraagd om een protocol te maken met een verdere uitwerking van het kabinetsbesluit en de richtlijnen van het RIVM. CNV Onderwijs heeft samen met de andere bonden en de PO-raad voor het primair onderwijs en het speciaal onderwijs protocollen gemaakt die scholen kunnen gebruiken bij de uitwerking van hun beleid. Veiligheid en uitvoerbaarheid staan daarin voorop.

In die protocollen is onder meer vastgelegd dat medewerkers die kwetsbaar zijn of kwetsbare gezinsleden hebben niet verplicht worden om naar school te komen. CNV Onderwijs is blij dat er ook ruimte is voor medewerkers met ernstige zorgen of twijfels over hun veiligheid. Eind vorige week bleek uit een ledenenquête van CNV Onderwijs dat er veel zorgen waren over de veiligheid op school en dat de behoefte aan een landelijk protocol groot was.

De vandaag vastgestelde protocollen laten scholen ruimte om zelf keuzes te maken over de invulling van het onderwijs. Zo is de combinatie met afstandsonderwijs niet verplicht en mogen de scholen zelf bepalen hoe zij hun schoolweek inrichten.

CNV Onderwijs-voorzitter Jan de Vries: ‘We zijn blij dat er nu een duidelijk handvat ligt. Wij hopen dat het hiermee voor zowel medewerkers als leerlingen mogelijk wordt om veilig naar school te gaan. Dat wil iedereen graag. Maar het blijft maatwerk: niet voor niets staat in het protocol dat scholen en werknemers niet gehouden worden aan het onmogelijke.’

Klik hier voor het protocol voor het regulier onderwijs
Klik hier voor het protocol voor het speciaal onderwijs