26 juni 2020

Protocol volledig openen Voortgezet Speciaal Onderwijs (vso)

Dit protocol is een volgende versie van het protocol voor de volledige opening van het voortgezet speciaal onderwijs. Deze nieuwe versie omvat enkele verruimingen en verduidelijkingen gebaseerd op het kabinetsbesluit van 24 juni 2020. Uit dat besluit volgen ook enkele verruimingen voor het voortgezet speciaal onderwijs die gelden vanaf 1 juli 2020.