28 mei 2020

Protocol opgesteld voor onderwijs op VSO-scholen

Het kabinet heeft besloten dat leraren in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) weer vanaf 2 juni op school mogen lesgeven. Ook het VSO is gevraagd om een protocol te maken met een verdere uitwerking van het kabinetsbesluit en de richtlijnen van het RIVM. CNV Onderwijs heeft samen met de andere bonden en de en PO-raad een protocol gemaakt dat scholen kunnen gebruiken bij de uitwerking van hun beleid.

Realiseerbaar

In het protocol is uitgegaan van een situatie dat het afstandscriterium van 1,5 meter voor iedereen van toepassing is. In de praktijk betekent dit dat de scholen weliswaar volledig open zijn voor alle leerlingen, maar dat waarschijnlijk 100% fysieke onderwijstijd voor iedere leerling niet voor alle scholen realiseerbaar is. Daarnaast moet er tussen leerlingen, tussen leerlingen en personeelsleden, en tussen personeelsleden onderling altijd 1,5 meter afstand worden bewaard. Naar aanleiding  van nieuwe inzichten, dan wel nieuwe richtlijnen vanuit het kabinet en/of het RIVM, kan dit protocol worden herzien.