28 mei 2020

Protocol voor opstart voortgezet onderwijs

Het kabinet heeft op 19 mei besloten dat het voortgezet onderwijs vanaf 2 juni weer fysiek wordt opengesteld voor alle leerlingen. Veiligheid en gezondheid van leerlingen, onderwijspersoneel, ondersteunend personeel en ouders moet daarbij gewaarborgd zijn. CNV Onderwijs heeft daarom samen met de andere bonden en de en VO-raad een protocol gemaakt dat scholen kunnen gebruiken bij de uitwerking van hun beleid.

Afstandscriterium

In het protocol is uitgegaan van een situatie dat het afstandscriterium van 1,5 meter voor iedereen van toepassing is. Er moet tussen leerlingen, tussen leerlingen en personeelsleden, en tussen personeelsleden onderling altijd 1,5 meter afstand bewaard worden. In de praktijk betekent dit dat in veel gevallen ongeveer een kwart tot een derde van de leerlingen tegelijkertijd in de school aanwezig kan zijn. Alle leerlingen gaan (gespreid dus) naar school. Ook om de druk op de publieke ruimte te beperken is dat belangrijk.

Naar aanleiding van nieuwe inzichten dan wel nieuwe richtlijnen vanuit het kabinet en/of het RIVM kan dit protocol worden herzien.