21 februari 2018

Problemen PO vragen brede aanpak, extra geld blijft nodig

‘Het stijgende lerarentekort, het grote aantal bevlogen leerkrachten dat met een burn-out thuis zit vanwege de veel te hoge werkdruk, een flinke salarisachterstand en gebrek aan doorgroeimogelijkheden. De problemen in het primair onderwijs vragen om een brede aanpak en daar is extra geld voor nodig.’ Dit zegt voorzitter Loek Schueler van CNV Onderwijs naar aanleiding van het algemeen onderwijsoverleg vandaag in de Tweede Kamer.

Scheiding geld personeel en materieel
Een aantal Tweede Kamerleden suggereerde voorafgaand aan het debat, dat er wel geld te halen valt door kritisch te kijken naar het totale budget van het onderwijs, zoals de uitgaven van schoolbesturen. Schueler: ‘Ik juich het toe dat er kritisch gekeken wordt naar uitgaven, maar daarmee ben je er natuurlijk niet. Een eerste belangrijke stap is mijns inziens dat geld voor personeel en geld voor materiële zaken gescheiden wordt. Daarmee voorkom je dat geld voor salaris toch wordt uitgegeven aan ICT of de aanschaf van meubels. Ook wordt zo inzichtelijker waar de knelpunten zitten. En verder is er gewoon meer geld nodig vanuit de politiek, heel simpel.’

1,4 miljard blijft nodig
CNV Onderwijs pleit samen met de andere partners in het PO-front voor een investering van 1,4 miljoen euro. Schueler: ‘Dat geld is keihard nodig om de leerkrachten van nu te behouden voor het onderwijs en de sector interessant te maken om in te werken. Het werkdrukakkoord is een mooi begin, maar we zijn er nog lang niet.’

Houd voor alle informatie rond de acties in het PO de website www.samenvoorgoedonderwijs.nl in de gaten.