24 november 2017

Problematiek in voortgezet onderwijs vraagt om snelle actie

Hoge werkdruk, 1 op de 3 starters die binnen vijf jaar het onderwijs weer verlaat en een oplopend lerarentekort: de nood is hoog in het voortgezet onderwijs. Reden voor CNV Onderwijs om zich sterk te blijven maken via de cao-onderhandelingstafel en de druk op politiek Den Haag.

CNV Onderwijs was verontwaardigd toen bleek dat er in het regeerakkoord niets werd gezegd over het lerarentekort in het voortgezet onderwijs. Gelukkig blijkt uit het Schooljournaal-interview met de beide ministers van Onderwijs, dat zaterdag 25 november bij de leden in de bus ligt, dat het lerarentekort wel degelijk de aandacht heeft van het kabinet. Loek Schueler, voorzitter van CNV Onderwijs, is daar blij mee. ‘Maar we houden een stevige vinger aan de pols. Want voor bijvoorbeeld de exacte vakken en Duits is de verwachting dat de huidige tekorten zullen blijven bestaan. Als wij een kenniseconomie willen zijn, dan moet het kabinet nu actie ondernemen.’

Bovendien keert van de starters in het voortgezet onderwijs 1 op de 3 jongeren binnen vijf jaar het lesgeven de rug toe. In Schooljournaal deze week een artikel over de vraag wat er misgaat, maar vooral, wat er aan te doen is.

In de inzet van CNV Onderwijs voor een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs, wordt daarom ook gefocust op drie thema’s: werkdruk, salaris en carrièreperspectief. Zo wil CNV Onderwijs uiteindelijk komen tot een week met maximaal 20 lessen. Verder wordt ingezet op een salarisverhoging die recht doet aan de huidige economische situatie en een aantrekkelijk carrièreperspectief. Lees hier de volledige cao-inzet van CNV Onderwijs.

Ben je lid van CNV Onderwijs en wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond de cao-onderhandelingen, zorg dan dat je e-mailadres bij de ledenadministratie bekend is: ledenadministratie-cnv-onderwijs@cnv.nl. Geef in de mail aan dat je de nieuwsbrief voor het voortgezet onderwijs wilt ontvangen en vermeld daarbij ook je lidnummer.