20 november 2017

Andere prioriteiten: werkdruk en salaris eerst

Het aanpakken van de bovenwettelijke uitkeringen in het onderwijs, zoals politici suggereren, heeft geen prioriteit vindt CNV Onderwijs. Voorzitter Loek Schueler: ‘Uitgangspunt moet zijn dat mensen in het onderwijs met plezier hun werk kunnen blijven doen. Zoals iedereen weet gaat het onderwijs nu gebukt onder een te hoge werkdruk. In geen enkele sector zijn er zoveel mensen die kampen met een burn-out. Verder zijn de salarissen in het primair onderwijs te laag. Het is daarom zaak dat de politiek hier eerst geld voor vrijmaakt.’

De suggestie van onder meer CDA-Kamerlid Michel Rog dat geld gehaald kan worden door te korten op bovenwettelijke uitkeringen voor leraren die geen werk hebben, arbeidsongeschikt of ziek zijn, vindt Schueler dan ook geen goed idee. ‘Wij bepalen zelf de agenda voor cao-overleg. Als vakbond komen we op voor de belangen van leraren. Naar onze mening moet de politiek andere prioriteiten stellen en nu echt investeren in werkdrukverlichting en salaris. Wij vinden het belangrijk dat leraren de passie die ze voor hun vak hebben ook kunnen behouden.’