15 september 2020

Prinsjesdag: wel erkenning maar geen structurele investeringen

Foto Schutterstock

‘Nergens wordt de verantwoordelijkheid voor de toekomst van onze kinderen en jongeren directer gevoeld en waargemaakt dan voor de klas en in de collegezalen’, zo zei de Koning in de Troonrede. Hij prees ook de veerkracht en flexibiliteit van het onderwijspersoneel.

‘Terecht spreekt de Koning zijn waardering voor het onderwijspersoneel uit’, reageert Jan de Vries, voorzitter CNV Onderwijs. ‘Razendsnel wisten onderwijsteams om te schakelen van fysiek naar digitaal onderwijs. Betrokken, vernieuwend en altijd vanuit het belang van leerlingen en studenten. En dat terwijl de druk op de sector al jaren hoog is door oplopende personeelstekorten, een hoge werkdruk en een grote administratielast. Meer geld is nodig om de problemen in het onderwijs structureel op te lossen.’

Juist vanwege de toekomst van onze kinderen en jongeren is het nodig dat het niet blijft bij waardering, aldus CNV Onderwijs. De bond maakt zich al jaren hard voor structureel meer geld voor een lagere werkdruk en meer salaris. Het is niet verrassend dat dit kabinet geen extra structurele middelen vrijmaakt. ‘Als dit niet meer lukt in deze kabinetsperiode, moet een nieuw kabinet hier echt gehoor aan geven’, stelt De Vries. ‘Dat is nodig om te zorgen voor meer ondersteunend personeel, meer maatwerk en daarmee het bevorderen van kansengelijkheid, betere begeleiding van starters en zij-instromers.’

De Vries vindt het verder positief dat het kabinet met het nationaal groeifonds wil investeren in projecten die ook bijdragen aan goed onderwijs. CNV Onderwijs hoopt dat de meerwaarde van die projecten niet leidt tot bureaucratie, maar meerwaarde oplevert in de klas en de collegezalen.