26 mei 2020

Principeakkoord cao voor het hoger beroepsonderwijs

Vandaag zijn wij tot een onderhandelaarsakkoord gekomen voor de cao voor het hoger beroepsonderwijs. Het akkoord omvat een structurele loonsverhoging van 2,75% per 1 juli 2020. Daarnaast ontvangen medewerkers, op basis van een fulltime dienstverband, in juni een eenmalige uitkering van € 880 euro. De cao loopt van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020.

CNV Onderwijs is blij dat dit akkoord in deze bijzondere tijd gesloten kon worden. Op de hogescholen werken medewerkers momenteel met man en macht en hart en ziel om het onderwijs op afstand zoveel mogelijk door te kunnen laten gaan. Een goede loonsverhoging en een mooie eenmalige uitkering in deze periode zijn dan ook ontzettend verdiend.

Daarnaast is een aantal aanvullende afspraken gemaakt, waarvan de hoofdlijnen zijn:

Duurzame inzetbaarheid
Gezien het feit dat de DI-urenregeling niet overal zo wordt ingezet als bedoeld door cao- partijen, en het feit dat de deelnemers die in het verleden de uren spaarden veelal hun spaarlimiet van 200 uur bereikt hebben en de jaarlijkse DI-uren daar niet meer aan kunnen toevoegen, hebben we afgesproken dat met ingang van 1 september 2020 de mogelijkheid om DI-uren te sparen, ophoudt te bestaan. Opgebouwde spaartegoeden, worden zoveel mogelijk besteed in een periode van 3 jaar aan DI-gerelateerde doelen.
DI-uren zullen worden vrijgesteld in de jaartaak. De regie blijft bij de medewerker.
Voor gespaarde DI-uren die na 3 jaar overblijven, zullen alternatieve aanwendingsmogelijkheden worden geboden volgens het keuzemenu arbeidsvoorwaarden. Daaronder wordt mede begrepen de mogelijkheid om extra pensioen te sparen in het kader van het nieuwe pensioenakkoord.

Functiewaardering
Als voor een functie academisch denkniveau (master) een vereiste is, dient de functie-inhoud en de functiezwaarte in dat geval daarmee te corresponderen en derhalve ook de inschaling. Bij het werven van medewerkers op masterniveau betekent het dat deze worden ingezet op masterniveau en dat betekent vervolgens dat er ook moet worden ingeschaald op masterniveau. Hiervoor geldt minimaal loonschaal 11. .

Uitbreiding tijdfaciliteiten medezeggenschap
Gezien de toename en de complexiteit van taken van de MR, wordt de cao-tijdsfaciliteitennorm aangepast. Het betreft een verhoging van de tijdsfaciliteit met 83 uur voor de functies voorzitter en lid MR/GMR en voor voorzitter en lid faculteits- MR.

Beoordelen en belonen
In het geval dat de uitkomst van de jaarlijkse beoordeling goed is, krijgt men daarvan bericht. In dat geval ontvangt men een jaarlijkse salarisverhoging. Er wordt dan dus niet automatisch meer een beoordelingsgesprek gehouden.

Het hele akkoord kun je hier lezen.

Leden van CNV Onderwijs krijgen de mogelijkheid hun stem uit te brengen over het akkoord.