7 december 2010

Petitie CNV Onderwijs aan Tweede Kamer aangeboden

Vanmiddag heeft Michel Rog, voorzitter van CNV Onderwijs, de leden van de vaste Kamercommissie van Onderwijs deelgenoot gemaakt van ‘de drie grootste ergernissen’ die de leden van CNV Onderwijs dwarszitten. Vanuit de commissie waren CDA, D66, PvdA, SP en GroenLinks aanwezig om de petitie in ontvangst te nemen. Ton Elias van de VVD en Harm Beertema van de PVV lieten verstek gaan.

Michel Rog lichtte de ergernissen van CNV-leden toe. Op de derde plaats van ergernissen staat de onmogelijkheid voor 30-plussers om nog een nieuwe studie te beginnen, op de tweede plaats de nullijn die dit kabinet het onderwijspersoneel voor enkele jaren wil opleggen. De grootste zorgen betreffen de bezuinigingen op passend onderwijs. Uit de kaartenactie blijkt dat 55% van de leden van CNV Onderwijs tegen dit kabinetsbeleid de straat op wil. Rog benadrukte dat vooral de voorgenomen bezuinigingen op passend onderwijs voor heel veel leden van CNV Onderwijs een brug te ver zijn. De CNV Onderwijsvoorzitter nodigde de Kamerleden uit om op korte termijn met CNV Onderwijs een samenwerkingsverband in Groningen te bezoeken. ‘Dan kunt u zelf ervaren wat deze ingreep van 300 miljoen – een vijfde deel van het budget van passend onderwijs – in de praktijk betekent.’

Michel Rog geeft uitleg over de ergernissen van leden van CNV Onderwijs (Foto: Otto Hermsen)

Acties
En hoe nu verder? Uit onderzoek van CNV Onderwijs blijkt onder andere dat 55% van de leden bereid is om de voorgenomen bezuinigingen te bestrijden. Rog wees de aanwezige Kamerleden daar ook op en zei dat er nog actiemogelijkheden genoeg zijn. ‘Wat passend onderwijs betreft moeten de bezuinigingen nog worden ingevuld en CNV Onderwijs zal dat traject nauwkeurig in de gaten houden. Maar ook de Voorjaarsnota biedt kansen om acties in Den Haag of elders in het onderwijs te voeren.’ In samenwerking met de AOb, AVS, PO-Raad en VO-raad bereidt CNV Onderwijs op dit moment die acties voor.