2 november 2018

Personeel Venlose scholengroep eist maatregelen bestuur

foto: BNA

Meer en uitvoeriger acties door de bonden.

Dat is wat betreft het personeel van Scholengroep Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken (OGVO) het gevolg, als het bestuur niet ingaat op het dringende verzoek om op 13 november met leidinggevenden te praten over de spanningen op de werkvloer.

Verontwaardiging

De belangrijkste punten zijn stoppen per 1 januari met het benoemen van docenten in de nevenstichting, waardoor ze nu niet gelijk in dienst komen van de OGVO, maar vallen onder een soort uitzendconstructie. Ook wil het personeel het hebben over het taakbeleid, omdat taken nu met verschillende uren worden uitgezet op de campussen, wat leidt tot verontwaardiging en ongeloof. Een herijking  naar omvang en inhoud, wordt noodzakelijk gevonden om te komen tot een breed gedragen takenpakket.

Onderlinge strijd

Verder moet er een gedegen plan komen om de angstcultuur aan te pakken. Een recente inventarisatie heeft duidelijk gemaakt dat er geen ‘wij-gevoel’ bestaat tussen de verschillende campussen. Er wordt, zo lijkt het, een onderlinge strijd gevoerd om de gunst van de nieuwe leerling. Dit maakt dat collega’s zich nauwelijks verbonden voelen met het bestuur in zijn geheel. Er is vaker tevergeefs geprobeerd de cultuur binnen de campussen te verbeteren. Ook een externe mediator heeft niet bij kunnen dragen aan de gewenste cultuuromslag.