18 september 2020

Personeel PO en VO kan vanaf maandag met voorrang testen

Vanaf komende maandag 21 september krijgt onderwijspersoneel in het funderend onderwijs toegang tot de voorrangsprocedure Covid-19. Dit betekent dat een leraar met voorrang getest kan worden op Covid-19 als het primaire onderwijsproces geen doorgang kan vinden. Niet elke leraar met coronagerelateerde klachten kan dus met voorrang getest worden. Daarvoor is gekozen omdat elke voorrang voor een leraar een langere wachttijd betekent voor een ander. De schoolleider heeft hierin een centrale rol.

Op basis van het afwegingskader beslist de schoolleider of deze voorrang verleend wordt. Als dit het geval is vult de schoolleider een voorrangsverklaring in en geeft het telefoonnummer om een afspraak te maken. Dit is een ander nummer dan het maken van een reguliere afspraak om je te laten testen op corona. Vervolgens maakt de leraar telefonisch een afspraak (houd daarvoor digitaal de voorrangsverklaring en je identificatiebewijs paraat!).

Ben je schoolleider? Je ontvang het afwegingskader, het format voor de brief en het speciale telefoonnummer via je bestuur. Een centrale verspreiding van deze gegevens is van belang, om misbruik van het telefoonnummer om met voorrang te laten testen te voorkomen.

CNV begrijpt dat deze procedure voor schoolleiders een extra verantwoordelijkheid met zich meebrengt, maar we hopen dat met het afwegingskader de juiste tools beschikbaar zijn om hierin zorgvuldig te kunnen handelen.