25 november 2016

Pensioenpremie ABP gaat omhoog

Vanaf volgend jaar moet ABP de pensioenpremie een flink stuk verhogen. Verreweg de belangrijkste reden voor deze verhoging is dat ABP rekening moet houden met lagere rendementen in de komende tijd. Dit heeft vooral te maken met de extreem gedaalde rente. De ingelegde premies zullen hierdoor naar verwachting minder goed kunnen renderen. De verder stijgende levensverwachting en het langer doorwerken spelen ook een (bescheiden) rol bij het duurder worden van de pensioenopbouw. In 2017 gaat de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen omhoog van 18,8% naar 21,1%. In de jaren daarna zal deze premie nog wat verder omhoog moeten.

De werknemer betaalt vanaf januari 2017, inclusief de premie voor de ANW-compensatie, 6,45% premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen (OP/NP). Dit is 0,72 procentpunt meer dan het percentage dat sinds april 2016 werd ingehouden. Deze premie wordt berekend over het pensioengevend inkomen na aftrek van de premiefranchise (premievrije voet). De OP/NP-premiefranchise gaat in 2017 omhoog van €13.000 naar €13.150. Bij een (fulltime) maandinkomen van €3.500 kost de pensioenopbouw in 2017 de werknemer netto ongeveer €11 per maand meer.

De werknemer betaalt daarnaast nog een kleine premie voor het ABP ArbeidsOngeschiktheidsPensioen (AOP). Het premiepercentage blijft ongewijzigd. De premiefranchise voor AOP komt in 2017 uit op €20.100 (was €19.750). Dit betekent een miniem netto voordeel voor de werknemer.