31 januari 2019

Passend onderwijs kent alleen maar verliezers

Uitkomst mini enquete van CNV Onderwijs

CNV Onderwijs heeft afgelopen week, naar aanloop van het AO Passend Onderwijs in de Tweede Kamer vandaag, een enquête uitgezet onder alle leden in het po, vo en mbo. Uit het onderzoek blijkt dat passend onderwijs alleen maar verliezers kent. 91% van de respondenten antwoorden ontkennend op de vraag: Ik kan elke leerling voldoende aandacht geven!

Frustratie

Passend onderwijs frustreert leraren, ondersteuners en schoolleiders. En is de grote veroorzaker van werkdruk. Passend onderwijs is voor veel leden erg belangrijk. De betrokkenheid is groot. Leden willen het allerbeste voor hun leerlingen en zijn zeer betrokken. Maar er zijn teveel grote klassen, teveel leerlingen die zorg nodig hebben en er is te weinig ondersteuning. Het lukt nu gewoon niet.

De rek is eruit

Voorzitter van CNV Onderwijs, Loek Schueler zegt daarover: “Al eerder gaven onze leden aan dat passend onderwijs knelde, maar nu is de rek er echt uit. Aan de wil ligt het niet. Wel aan de randvoorwaarden. Door te veel administratie, te lange procedures en te grote klassen kunnen onze leden niet meer voor goed onderwijs zorgen. En dat frustreert enorm. Zoals het nu de meeste scholen gaat, gaat het niet goed. Het draagvlak voor passend onderwijs verdwijnt, ook onder diegenen die dat onderwijs verzorgen.” 71% van onze leden geeft aan dat er wel afspraken op school zijn gemaakt over de ondersteuning, maar ook bijna 70% ervaart onvoldoende ondersteuning. Papier is geduldig, maar de praktijk werkt anders.

Quotes onderzoek

  • “27 leerlingen, combinatiegroep, nieuwkomers met taalachterstand, taalontwikkelingsproblemen; ik zou er wel 3 van mij tegelijk willen hebben in de groep.”
  • “Ik ga iedere dag naar huis met het gevoel tekort te hebben geschoten. Op papier kloppen alle plannen, maar papier is geduldig – in de praktijk lukt het echt niet om alle leerlingen voldoende aandacht te geven.”
  • “De afspraken worden wel nageleefd. Soms is de ondersteuningsvraag te groot voor de leerkracht en groep. Maar voordat het traject richting verwijzing gestart kan worden moet nog van alles onderzocht en geprobeerd worden. Dat is niet in het belang van het kind. Dan lijkt het over geld te gaan.”

Op deze voet verder is geen optie

Schueler: “De oplossing? Er is geen kant en klare oplossing. Wat wel belangrijk is: zo doorgaan is geen optie. Leraren verlaten het onderwijs, omdat ze het niet meer kunnen opbrengen. Leerlingen krijgen niet het onderwijs wat ze nodig hebben. Er is te veel rompslomp rondom een leerling. Wat nu nodig is dat het geld wat op de plank ligt of wat moet komen op de juiste plek terecht komt, namelijk in de klas. Laat het geld weer de leerling volgen. Zorg dat de normbekostiging klopt met wat er nodig is. En erken het bestaansrecht van het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Niet ieder kind past nu in het regulier onderwijs.

Politieke oproep

  • ‘We hebben iets opgetuigd wat niet werkt. Ieder kind verdient goed onderwijs. In Nederland hebben we regulier tot (V)so onderwijs. Erken ook de bijzondere schoolsoorten waar leerlingen ondersteuning krijgen die ze nodig hebben door professionals. Doelen (zie wet) zijn prachtig maar holle zinnen in de praktijk.’
  • ‘De snelheid voor doorverwijzing of de aanvraag voor ondersteuning in de klas slurpt tijd, energie. Dit moet sneller. Neem professional serieus. Zij kennen de leerling en hebben het beste met hem/haar voor. Voorkom frustraties en levert zsm hulp aan dit kind op de plek waar het nodig is, nl in de klas/school. En als dat niet lukt, op een school waar het kind wel de hulp kan krijgen die het nodig heeft.’
  • ‘Geld moet het kind volgen en kan en mag niet in structuren, administratie of onnodige overleggen gaan zitten.’

Lees meer in interview van de Telegraaf: https://www.telegraaf.nl/nieuws/3090915/passend-onderwijs-frustreert-leraren