1 oktober 2010

Partijen eens over Convenant bezuinigingen speciaal (basis)onderwijs

CNV Onderwijs, de andere sociale partners en de minister van OCW zijn het eens over het flankerend beleid bij de bezuinigingen op de leerlinggebonden financiering (lgf) in het speciaal (basis) onderwijs. CNV Onderwijs informeerde u hier al eerder over via de Nieuwsbrief ‘Personeel en zwakke leerlingen mogen niet de dupe worden’.

Er wordt door de minister van OCW een matchpunt ingericht om diegenen die door deze bezuinigingen worden getroffen van werk naar werk te helpen.
Voor extra te maken reiskosten (boven de 21,5 kilometer enkele reis die op grond van de verlengde CAO-PO 2009 worden vergoed) ontvangt de betrokkene gedurende de looptijd van het Convenant een vergoeding van € 0,19 per kilometer. Klik hier voor de tekst van het Convenant.