• 4 september 2020

  CoronaLerarenbeurs

  Kamerdebat corona en funderend onderwijs: meer geld voor Lerarenbeurs

  ‘Het probleem is in Den Haag ontstaan, dus de oplossing moet ook hier vandaan komen.’ Dat bepleitten partijen gisteren over de Lerarenbeurs, tijdens een algemeen overleg in de Tweede Kamer. CNV On

 • 4 september 2020

  hboPrimair onderwijs

  Enthousiast naar de pabo (2)

  De pabo’s kregen dit jaar maar liefst 900 aanmeldingen meer dan vorig jaar. De toename kan deels te maken hebben met de coronacrisis, maar komt wellicht ook door de goede kansen op een baan en de

 • 3 september 2020

  Corona

  Herziene versie servicedocument funderend onderwijs

  In nauw overleg met CNV Onderwijs en de andere onderwijspartijen heeft het ministerie van Onderwijs een hernieuwde versie van het servicedocument funderend onderwijs samengesteld met richtlijnen voor

 • 2 september 2020

  hboPrimair onderwijs

  Enthousiast naar de pabo

  De pabo’s kregen dit jaar maar liefst 900 aanmeldingen meer dan vorig jaar. De toename kan deels te maken hebben met de coronacrisis, maar komt wellicht ook door de goede kansen op een baan en de

 • 2 september 2020

  Corona

  CNV Onderwijs vraagt om voldoende middelen voor verbeteren ventilatie

  In een brief aan de vaste Kamercommissie voor Onderwijs roept CNV Onderwijs het kabinet op om in samenwerking met de gemeenten voldoende middelen ter beschikking te stellen voor verbetering van ventil

 • 31 augustus 2020

  CoronaMiddelbaar beroepsonderwijs

  Ook mbo van start, maar zeker nog niet ‘back to normal’

  Na het primair en voortgezet onderwijs ging ook het mbo vorige week van start. Daar zijn vooralsnog wat meer beperkingen. Natuurlijk zijn er vragen over mondkapjes en over de gebrekkige ventilatie in

 • 28 augustus 2020

  CoronaOnderwijs nieuwsPrimair onderwijsvoortgezet onderwijs

  ‘Goed kijken of brugklassers op juiste plek zitten’

      De jongeren die vlak voor de zomer advies uitbrachten aan premier Mark Rutte over hoe verder te gaan na corona, stellen een niveautoets in de brugklas voor. Want zit elke brugklasser in

 • 27 augustus 2020

  Corona

  Pleidooi om onderwijspersoneel versneld te testen

  Geef onderwijspersoneel voorrang bij de coronatest. Dit bepleiten de onderwijsbonden en PO-Raad en VO-raad gezamenlijk bij het kabinet. Doordat de testcapaciteit beperkt is kan het nu soms twee tot vi

 • 27 augustus 2020

  CNV Connectief

  Daniëlle Woestenberg nieuwe voorzitter CNV Onderwijs

  ‘Ik zie er naar uit om het onderwijspersoneel een stem te mogen geven. Uit ervaring weet ik hoe groot hun betrokkenheid is.’ Dat zei Daniëlle Woestenberg toen ze gisteravond gekozen werd als nieu

 • 26 augustus 2020

  Corona

  Mondkapjes op scholen

  Sommige scholen kiezen voor de invoering van mondkapjes bovenop de adviezen van het RIVM en de nu geldende protocollen. Dat is mogelijk, maar gaat niet zomaar. Mondkapjes zijn niet verplicht in het on