22 december 2017

Overleg met Slob over minder werkdruk en een eerlijk salaris in PO

Na wederom een succesvolle stakingsdag op 12 december, waarbij 90 procent van de scholen de deuren gesloten hield, ligt de bal nu bij het kabinet. CNV Onderwijs en de andere partners verenigd in het PO-front, voeren momenteel overleg met de regering over minder werkdruk en een eerlijk salaris in het primair onderwijs. Wij pleiten voor meer, en sneller vrijgegeven middelen, dan de eerdere bedragen voorgesteld door minister Slob, die volstrekt ontoereikend en te laat zijn.

Mochten de besprekingen met Slob op niets uitlopen, dan zullen nieuwe acties het gevolg zijn. Daarbij zullen estafetteacties plaatsvinden verspreid door het hele land.

Houd voor het laatste nieuws de website www.samenvoorgoedonderwijs.nl in de gaten.