18 juni 2012

Overleg over nieuwe cao Kenniscentra in impasse

Het overleg over een nieuwe cao Kenniscentra 2012 is in een impasse geraakt. Oorzaak hiervan is de vastgelopen discussie over de inhoud van een nieuw levensfasebewust personeelsbeleid. Partijen hebben in de ‘tussen CAO Kenniscentra 2010-2012’ afgesproken de huidige regeling ouderenverlof (bapo) om te zetten in een nieuwe regeling, waarbij iedere medewerker een persoonlijk budget toebedeeld krijgt. Al in 2010 had het overleg over de bapo-regeling niet tot overeenstemming geleid. Werkgevers konden toen niet instemmen met de voorstellen van werknemers de polisvoorwaarden aan te passen om zo de kosten te verlagen. Dit keer konden de bonden niet meegaan in de voorstellen van werkgevers; te mager en een overgangsregeling die door kaderleden als niet toereikend werd beschouwd. 

Lees meer in de nieuwsbrief (PDF)