8 oktober 2015

Overleg nieuwe CAO SBB weer opgestart

Voor voormalige personeelsleden van de Kenniscentra die sinds 1 augustus 2015 in dienst zijn bij SBB, wordt op dit moment weer onderhandeld over de nieuwe CAO SBB. De onderhandelingen waren voor een korte periode opgeschort, zodat een aantal technische aspecten met betrekking tot de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden verder kon worden uitgewerkt.

Deze zijn inmiddels in constructieve sfeer besproken en op een aantal onderwerpen is reeds vooruitgang geboekt. Het streven is om voor het einde van het jaar tot een nieuwe CAO SBB te komen. Om bij het gehele proces betrokken te blijven is het noodzakelijk dat een ieder die is overgegaan van de Kenniscentra naar SBB, dat meldt bij onze ledenadministratie. Anders loop je de informatie en uitnodigingen mis. Check dus nog even of je deze mutatie al aan ons hebt doorgegeven.