16 oktober 2019

Overleg met Rutte: Geen toezeggingen, acties gaan door

CNV Onderwijs, AOb en werkgeversorganisaties PO-Raad en VO-raad hebben woensdagmiddag overleg gehad met minister-president Rutte en minister Slob. Onderwerp van gesprek waren de forse en groeiende personeelstekorten in het primair en voortgezet onderwijs en de hoge werkdruk.

In het overleg hebben sociale partners nogmaals de urgentie van de problematiek toegelicht. Samen met de premier en minister zijn verschillende oplossingsmogelijkheden verkend. Over wat dit concreet voor het onderwijs betekent, volgt nader overleg. Dit vindt op korte termijn plaats.

De sociale partners vroegen voor de zomer om een noodpakket in de vorm van een totale investering van 423,5 miljoen euro voor 2020. Met dat geld kan serieus werk worden gemaakt van de nijpende personeelstekorten en hoge werkdruk.

Jan de Vries, waarnemend voorzitter CNV Onderwijs: ‘Ik ben blij dat minister-president Rutte en minister Slob de problemen in het onderwijs erkennen. De bemoeienis van minister-president Rutte toont aan dat zij dit als een groot maatschappelijk vraagstuk zien. Wij gaan ervan uit dat er boter bij de vis komt. Maar er zijn nog geen concrete toezeggingen. Daarom gaan de acties op 6 november gewoon door.’