12 augustus 2020

Overleg met personeel over zorgen corona en ventilatie

Foto: Annemiek Mommers

Neem contact op met de GGD als het ventilatiesysteem op school niet voldoet, zegt het ministerie van Onderwijs. Wat daarop moet volgen is echter onduidelijk. Dat kunnen ingrijpende maatregelen zijn. Daarom vindt CNV Onderwijs dat in deze situatie schoolbesturen ook altijd in overleg moeten gaan met hun medezeggenschapsraad. De zorgen van het onderwijspersoneel, leerlingen en ouders moeten serieus worden genomen en eventuele maatregelen moeten op hun draagvlak kunnen rekenen. Al jarenlang zijn er klachten over de kwaliteit van het binnenklimaat en de gebrekkige ventilatie op scholen.

In een vandaag verschenen nieuwe editie van het Corona-onderwijsbulletin geeft het ministerie van Onderwijs informatie over de opstart na de zomervakantie van primair en voortgezet onderwijs met betrekking tot corona. Een van de daarin opgenomen thema’s is de veelbesproken ventilatie van schoolgebouwen. Daaruit wordt duidelijk wat de risico’s zijn en aan welke voorwaarden de ventilatie moet voldoen, waar CNV Onderwijs eerder ook om heeft gevraagd. Deze voorwaarden willen wij ook vertalen in de gezamenlijke protocollen.

Veel scholen hebben in de afgelopen tijd de ventilatie in hun gebouwen al gecontroleerd, zo stelt het ministerie. Na een vandaag aangenomen motie van de Kamerleden Asscher en Klaver, zal de regering ervoor zorgen dat de ventilatiesystemen van alle scholen worden gecontroleerd. Waar nodig zullen in overleg met de GGD aanvullende maatregelen worden genomen.
Al jarenlang zijn er klachten over de kwaliteit van het binnenklimaat en de gebrekkige ventilatie op scholen. Daarom maakt CNV Onderwijs zich hierover zorgen. De bond wil dat de schoolbesturen wanneer het ventilatiesysteem niet voldoet of bij twijfels daarover, overleg voert met de medezeggenschapsraad over de te nemen maatregelen. Die kunnen namelijk ingrijpend zijn. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor een goede ventilatie en voor de veiligheid van personeel en leerlingen. Eventuele maatregelen moeten daarom ook op hun draagvlak kunnen rekenen. Wij verwachten dat gemeenten de schoolbesturen hierin ondersteunen en het financieel mogelijk maken dat de ventilatie op orde komt.

De minister van Onderwijs geeft ook aan dat het OMT heeft geconcludeerd dat er geen indicatie is voor het algemeen gebruik van mondkapjes. Ook voor het gebruik op scholen geldt dat. CNV Onderwijs is daar blij mee. Het gebruik daarvan zou het onderwijsproces en het contact met de leerlingen te veel belemmeren. Juist daarom onderschrijven wij het belang van het naleven van alle andere richtlijnen, zoals de anderhalve meter afstand tussen leerlingen in het voortgezet onderwijs en het personeel.

In het bulletin adviseert het ministerie verder de scholen om het gesprek aan te gaan met leerlingen (en hun ouders) die behoren tot de risicogroep of corona-angst hebben. Dat is een goede zaak. Maar CNV Onderwijs wil dat schoolbesturen dat gesprek ook voeren met hun personeelsleden. Dat is ook zo afgesproken in de protocollen. Het is van belang goed te blijven luisteren naar de zorgen van hun onderwijspersoneel en met hen in gesprek te gaan over wat zij nodig hebben om met een gerust hart vanaf volgende week aan het werk te gaan.