12 juli 2017

Ouders wil is wet

‘Ik zie wel dat steeds meer ouders vinden dat als zij iets willen, het ook zo moet gebeuren. En dat als dat problemen oplevert, de school die problemen maar moet oplossen’, zegt Rijk van Ommeren van CNV Schoolleiders. Hij zegt dit in een reactie op de uitspraak van de kantonrechter dat de Maria Montessorischool in Den Haag een schadevergoeding moet betalen aan de moeder van twee moslimkinderen, omdat zij niet op een klassenfoto staan.* De foto werd genomen op de dag van het Offerfeest. Hoewel de school alternatieven bood, zodat de kinderen wel op de foto konden, acht de kantonrechter dat de kinderen hieronder hebben geleden.

Schoolleider Marcel van Rijt ziet het eisende karakter van mensen steeds meer terug in de samenleving en dus ook op school: ‘Ik ben schoolleider op een middelgrote school en heb gelukkig zelf nooit een rechtszaak aan de hand gehad, maar ik hoor het wel van collega’s. Ouders stappen eerder naar de rechter om hun gelijk te halen.’

Ook Van Ommeren merkt dat ouders eerder klagen als zij het niet eens zijn met keuzes van school: ‘Ze staan op hun strepen en dreigen met klachtenprocedures als de school niet tegemoet komt aan hun wensen.’
CNV Schoolleiders wijst op het belang dat ouders en scholen zoveel als mogelijk naast, in plaats van tegenover elkaar staan.

Moderniseer leerplichtwet
Beide schoolleiders vinden het wel verstandig om eens te kijken of de leerplichtwet gemoderniseerd kan worden. Van Rijt: ‘Het is goed om te kijken waar je ouders meer ruimte kan geven.’ Van Ommeren vult aan: ‘Geef scholen de ruimte om het concept van een snipperdag te hanteren. Kinderen kunnen dan een dag per schooljaar vrij nemen, zodat ze toch een dagje weg kunnen omdat oma 72 jaar geworden is of om met hun ouders een dag eerder op vakantie te kunnen gaan.’

*De kantonrechter oordeelde dat de school onderscheid heeft gemaakt tussen leerlingen en dat is in strijd met de Algemene wet gelijke behandeling en kende een boete toe.