16 oktober 2020

Oproep CNV Onderwijs: ‘Laat leraren alleen lesgeven’

foto: Arie Kievit

Ontlast, ondersteun en bescherm het onderwijspersoneel. Dat is de oproep van CNV Onderwijs aan minister Slob en de schoolbesturen.

‘Wij vinden het belangrijk dat het onderwijs zoveel mogelijk fysiek door kan gaan, maar scholen kunnen niet tot het onmogelijke worden gehouden. Er wordt heel veel van het onderwijspersoneel gevraagd. Wij roepen daarom de schoolbesturen op het alleen bij lesgeven te houden.’ Volgens Jan de Vries, voorzitter CNV Onderwijs, is dat niet alleen veilig, het ontlast ook de leraren. ‘Dat betekent in onze ogen zo min mogelijk vergaderen en al helemaal niet fysiek op school. Maar ook het schrappen van nevenactiviteiten zoals schoolreisjes en verplichte studiedagen. Wij krijgen veel signalen dat scholen hierin nog onvoldoende scherpe keuzes maken. Geef leraren daarom de ruimte om zich te kunnen concentreren op het voorbereiden en geven van lessen. Dat is in deze tijd al hectisch genoeg.’

Extra ondersteuning

Meer handen in de school kan de leraren ook helpen zich te concentreren op het lesgeven. De Vries: ‘CNV Onderwijs roept daarom de minister op de scholen financieel extra te ondersteunen, waardoor zij tijdelijk meer personeel kunnen inhuren. Die kunnen worden ingezet voor bijvoorbeeld het wegwerken van onderwijsachterstanden, het toezien op het naleven van de veiligheidsmaatregelen en ondersteuning bij online onderwijs voor leerlingen die noodgedwongen thuiszitten.’

Onaccaptabel

CNV Onderwijs vindt het ook van groot belang dat de veiligheidsmaatregelen op alle scholen strikt worden nageleefd. De Vries: ‘Wij horen nog teveel van scholen waar dat niet het geval is. Onderwijspersoneel voelt zich daardoor onveilig. Dat is onacceptabel. Het onderwijspersoneel moet beschermd worden. Over hygiëneregels, de anderhalve meter en de mondkapjes is daarom geen discussie mogelijk. Landelijke, eenduidige regels helpen daarbij. En als die er nog niet zijn, roepen wij schoolbesturen op om met hun medezeggenschapsraad goede afspraken te maken over bijvoorbeeld de verplichting van mondkapjes en strikt toe te zien op naleving daarvan.’