15 december 2016

Opleidingstrajecten voor pabo-gediplomeerden in het voortgezet onderwijs

Voor pabo-gediplomeerden in het voortgezet onderwijs komen opleidingstrajecten op maat om een bevoegdheid te halen. De VO-raad, Onderwijscoöperatie en Vereniging Hogescholen hebben gezamenlijk gewerkt aan het ontwikkelen van een voorstel waarmee een oplossing wordt geboden voor leraren die met een bevoegdheid voor het primair onderwijs lesgeven in het vmbo. Staatssecretaris Dekker heeft dit voorstel overgenomen. Vanaf februari 2017 kunnen in het vmbo werkzame pabo-gediplomeerden starten met een maatwerktraject om een bevoegdheid te halen.

Leraren die op basis van een pabo-diploma zijn benoemd in het voortgezet onderwijs en als leraar werkzaam zijn in het vmbo kunnen kiezen uit twee opleidingstrajecten om een vo-bevoegdheid te halen:
•    Een maatwerk-opscholingstraject leidend tot een beperkte nieuwe bevoegdheid “groepsleerkracht vmbo-onderbouw basis/kader” of
•    Een gericht maatwerk-opleidingstraject, leidend tot een volledige tweedegraads bevoegdheid voor het betreffende schoolvak.

Specifiek voor het opscholingstraject richting de “bevoegdheid groepsleerkracht vmbo-onderbouw basis/kader” geldt dat er naast aanvullende kennis en vaardigheden op het terrein van algemene pedagogiek en didactiek, Nederlands en rekenen/wiskunde, ook een keuze kan worden gemaakt uit één van de volgende drie profielen:  Mens en Natuur, Mens en Maatschappij of Engels.

Achtergrond van het inrichten van deze trajecten is het Plan van aanpak tegengaan onbevoegd lesgeven voortgezet onderwijs van staatssecretaris Dekker uit februari 2016 waarin het probleem van de nu in het vmbo werkende pabo-gediplomeerden wordt benoemd.

Meer lezen? Klik hier voor het hele voorstel.

De eerste opleidingstrajecten starten in februari 2017. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Chrisma Immens van Hogeschool Utrecht: chrisma.immens@hu.nl