19 mei 2020

OOP’ers bezorgd over naleving coronaregels

Onderwijsondersteunend personeel is trots op de afgelopen periode, vooral op de samenwerking binnen het team: ‘Samen de schouders eronder!’ Dat blijkt uit een peiling van CNV Onderwijs onder de OOP-leden (respons 14%). Van hen is 68% tevreden over de manier waarop de opstart verloopt in het primair onderwijs. Maar er zijn ook zorgen over de praktische haalbaarheid van naleving van de coronaregels.

Hygiëne

De zorgen gaan vooral over de praktische uitvoerbaarheid, zoals de naleving van maatregelen, de inrichting van looproutes in smalle gangen, de hygiëne-voorschriften en de beschikbaarheid van zaken als tape, spatschermen en schoonmaakmateriaal. Zo schrijft iemand: ‘Het is onmogelijk om afstand tot de leerlingen te bewaren.’ ‘Het gebouw is te klein om een knappe looproute te maken, dus 1,5 meter afstand is niet haalbaar.’ En: ‘In mijn ogen gaat men te lichtzinnig om met de hygiëne.’

Trots

Trots zijn OOP’ers vooral op de samenwerking binnen het team, hun eigen aanpassingsvermogen, flexibiliteit en creativiteit, hun bijdrage aan het organiseren van noodopvang, het ondersteunen van leraren bij het maken van filmpjes. Veel van hen zijn ook trots op de nieuwe dingen die ze geleerd hebben, zoals digitaal werken, ICT-vaardigheden en het inzicht dat er ook vanuit huis gewerkt kan worden. Iemand schrijft: ‘Dat ik zo flexibel ben dat wat er ook moet gebeuren, het ook onder minder goede omstandigheden toch allemaal goed lukt.’ En: ‘Dat we er kunnen zijn voor de collega’s en dat we elkaar goed kunnen helpen, saamhorigheid.’

Lessen

De lessen die OOP’ers de afgelopen tijd hebben geleerd zijn, gaan over deze thema’s: digitalisering, flexibiliteit en kracht van het onderwijs, kansen afstandsonderwijs, kansen voor thuiswerken, belang hygiëne en schoonmaak op scholen, onmisbaarheid OOP, aandacht en waardering voor al het personeel, beter voorbereid zijn op calamiteiten, goede samenwerking en communicatie. Of zoals iemand mooi samenvat: ‘Dat een school niet draait zonder OOP.’