27 november 2017

Ook Jeugdjournaal-onderzoek wijst uit: schaduwonderwijs neemt toe

Steeds meer kinderen uit het primair onderwijs volgen bijles, zo blijkt uit onderzoek van het NOS Jeugdjournaal. Het initiatief voor extra onderwijs komt soms van leerlingen zelf, die bijvoorbeeld willen voldoen aan specifieke opleidingseisen voor hun droomberoep, maar vaak ook vanuit de ouders. Deskundigen vrezen dat dit schaduwonderwijs, waar immers apart voor betaald moet worden door ouders, de kansenongelijkheid voor leerlingen in de hand werkt.

Ook uit eerder onderzoek van CNV Onderwijs kwam de vrees voor kansenongelijkheid al naar voren. Van de 5.781 ondervraagde leden vond 85% dat schaduwonderwijs de kansenongelijkheid van kinderen vergroot, omdat de draagkracht van ouders bepalend is. Daarnaast maken veel leraren zich zorgen over de veel te grote druk die kinderen ervaren: ‘Ouders hebben steeds hogere verwachtingen en geloven steeds meer in de maakbaarheid van deze resultaten.’ Ook zorgt schaduwonderwijs er voor dat ouders soms kritischer zijn richting leraren: ‘Het voelt als een gebrek aan vertrouwen en heeft dus wel degelijk invloed op mijn werkplezier’, zo schrijft een docent.

Lees meer over het onderzoek van CNV Onderwijs naar schaduwonderwijs.