19 oktober 2018

Onzekerheid arbeidsvoorwaarden leraren gvo/hvo

‘Het is inderdaad denkbaar dat de keuze voor bekostiging meer onzekerheid voor gvo/hvo- onderwijs) met zich meebrengt dan het verstrekken van een instellingssubsidie.’

Dat schrijft minister Slob voor basis- en voortgezet onderwijs in brieven aan de Eerste en Tweede Kamer. Hij geeft daarin zijn reactie op vragen en opmerkingen uit beide Kamers op het ontwerpbesluit voor de bekostiging van godsdienstig- en humanistisch vormingsonderwijs op openbare scholen.

Signaal

CNV Onderwijs vertrouwt er dan ook niet niet honderd procent op dat leraren gvo/hvo de arbeidsvoorwaarden uit het primair onderwijs kunnen volgen. De bond heeft daarom, samen met de AOb, de Eerste – en Tweede Kamer brieven gestuurd, waaruit hun ongerustheid blijkt. Ook de Stichting Dienstencentrum GVO en HVO (waarbij de gvo/hvo-leraren in dienst zijn) en de besturenorganisaties (waaronder PO-Raad, VOS-ABB en Verus) hebben de Eerste en Tweede Kamer hierover brieven gestuurd. Het is nu afwachten of het signaal wordt opgepikt, zodat de leraren gvo/hvo de arbeidsvoorwaarden van het primair onderwijs kunnen volgen.