7 december 2012

Ontevredenheid over loopbaanmogelijkheden onderwijs

Een meerderheid van het onderwijspersoneel is ontevreden over de loopbaanmogelijkheden in het onderwijs. 48% van de onderwijsgevende respondenten is ontevreden, 32% is tevreden en 19% heeft geen mening. Eén op de vijf op de basisschool wil zelfs op zoek naar een baan buiten het onderwijs. Als onderwijzend en leidinggevend personeel mag kiezen waaraan geld voor personeelsbeleid besteed moet worden, kiest men eerst voor meer salaris, daarna voor professionalisering en tot slot voor meer loopbaankansen. Onderwijsondersteunend personeel, zoals conciërges en onderwijsassistenten, zetten professionalisering op de eerste plaats.
Het personeelsbeleid bepaalt voor een groot deel de mate van tevredenheid, zo blijkt uit de reacties op de open vragen. Op scholen met een loopbaan- en professionaliseringsbeleid zijn er meer kansen en is er meer tevredenheid. ´Waar een wil is, is een weg om te professionaliseren of hogerop te komen´ schrijft een respondent.  Is er geen beleid op school dan ontstaat willekeur en frustratie. Een deelnemer aan de enquête geeft dit gevoel als volgt weer: ´Als je braaf bent, zijn er mogelijkheden.´ Slechts 1 op de 3 scholen heeft een professionaliseringsplan. Op de rest van de scholen is dit er niet, of is het niet bekend of er een dergelijk plan is. Liefst 30% van de respondenten geeft aan dat er de laatste vijf jaar geen individuele scholing is gevolgd.
Patrick Banis, waarnemend voorzitter van CNV Onderwijs: ‘Ik ben geschrokken van de uitkomsten van dit onderzoek. Bijna de helft is ontevreden over loopbaanmogelijkheden. Met goed personeelsbeleid zou dit percentage fors omlaag kunnen. Finland zou een voorbeeld kunnen zijn. Daar worden onderzoekstaken niet door bureaus uitgevoerd, maar door leraren. Dan kan een docent naast zijn lesgevende taak onderzoek doen naar bijvoorbeeld de vraag hoe passend onderwijs gerealiseerd kan worden met een groep van 25 leerlingen. Dat maakt het werk interessanter. En dat een meerderheid van het onderwijzend personeel eerder voor meer salaris gaat dan voor meer professionalisering, kan ik mij heel goed voorstellen. We staan al voor het vierde jaar op de nullijn en dat beginnen mensen nu echt in hun portemonnee te voelen.’
——————————————————————–
Het onderzoek is uitgezet onder 37.000 onderwijsmensen en ingevuld door 3334 respondenten. De groep is representatief voor het ledenbestand van CNV Onderwijs.

Klik hier voor de onderzoeksresultaten.

Klik hier voor het bijbehorende artikel in Schooljournaal.