27 mei 2014

Onnodige paniek door brandbrief PO-Raad

CNV Onderwijs is van mening dat de PO-Raad onnodig paniek zaait met haar oproep aan de scholen om de Eerste Kamer een brandbrief te sturen over de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid. In die brief wordt gesteld dat de nieuwe wet zal zorgen dat voor zieke leerkrachten geen vervangers meer benoemd kunnen worden. Scholen zouden in zo’n geval leerlingen weer naar huis te sturen, aldus de PO-Raad.

Het ‘probleem’ wordt veroorzaakt door de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ). In die wet staat dat een werknemer na drie tijdelijke benoemingen recht heeft op een vaste aanstelling. Dat geldt ook voor invalkrachten. Het probleem doet zich overigens alleen voor als niet gezocht wordt naar alternatieve vormen van ziektevervanging.

CNV Onderwijs heeft daarom samen met een aantal andere onderwijsvakorganisaties in een brief aan de Eerste Kamer gereageerd op het paniekvoetbal van de PO-Raad. In die brief wordt gewezen op alternatieven voor het keer op keer aantrekken van tijdelijke oproepkrachten. Zo wordt gewezen op moderne, actuele ontwikkelingen als het oprichten van vervangingspools, waarin (soms door verschillende schoolbesturen samen) vaste krachten beschikbaar zijn voor invalwerk. In veel sociale plannen worden die vervangingspools ook benut voor professionalisering op die momenten dat er geen invalwerk voorhanden is. Opmerkelijk is dat de PO-Raad in het Sectorplan Primair Onderwijs nu juist heeft ingestemd met het stimuleren van deze vorm van vervanging. In de brandbrief wordt er echter geen aandacht aan besteed.