19 juni 2019

Onderzoek inzet werkdrukmiddelen

Om werkdruk in het primair onderwijs te verminderen heeft het kabinet een akkoord met de vakbonden en de PO-Raad afgesloten. In dit werkdrukakkoord is afgesproken dat scholen vanaf huidig schooljaar extra geld ontvangen om werkdruk aan te pakken. In 2020 vindt een tussenevaluatie plaats om te zien of bijsturen nodig is.

Onderzoek nodig
Om inzicht in de effectiviteit van het werkdrukakkoord te krijgen is onderzoek nodig. Onderzoeksbureau Oberon voert dit onderzoek uit, in nauwe samenwerking met de PO-Raad, CNV Onderwijs, AVS, AOb, FvOv en PO in actie. Oberon gaat betrokkenen op de scholen interviewen over werkdruk: welke oplossingen hebben zij bedacht? Hoe verliep het proces? Hoe verloopt de uitvoering van de maatregelen en wat levert het op? De onderzoekers gaan bij een aantal scholen op bezoek en in gesprek met het (ondersteunend) personeel. Tevens wordt bij 650 scholen een enquête uitgezet. Mocht uw school gevraagd worden om deel te nemen aan het onderzoek, dan is het van belang om mee te doen! Uiteraard zullen de onderzoekers scholen zo min mogelijk belasten.

Heeft u vragen over het onderzoek, neem dan contact op met Benjamin Bremer van Oberon,
per e-mail bbremer@oberon.eu of telefonisch 030-230 6097