23 juni 2020

Onderwijsraad: tijd en ruimte nodig voor inclusiever onderwijs

foto: Wilbert van Woensel

Voor CNV Onderwijs staat vast dat passend onderwijs beter moet en kan. In ons 10-puntenplan streven we naar inclusief onderwijs. In het advies van de Onderwijsraad Steeds inclusiever staat nu een vergelijkbare visie. Onderwijs moet óók voor leerlingen en studenten met een beperking toegankelijk zijn; dicht bij huis en aangepast op individuele behoeften.

Zolang de leraar maar de regie heeft en een onderwijsteam ruimte, (zorg)ondersteuning en financiële middelen krijgt om hier invulling aan te geven, onderschrijft  CNV Onderwijs deze visie. Mede door de coronacrisis is de werkdruk in het onderwijs enorm gestegen. Daarnaast drukt het tekort aan leraren en schoolleiders zwaar op de sector. Het advies van de Onderwijsraad is een mooie langetermijnvisie is, maar er is tijd nodig om het verder uit te werken en te bespreken met onderwijsprofessionals.

Ruimte geven

De leden van CNV Onderwijs geven steeds aan dat ze achter het ideaal van inclusief onderwijs staan, maar beperkte mogelijkheden hebben om het beste uit alle leerlingen te halen. Om het ideaal en de praktijk van inclusief onderwijs dicht bij elkaar te houden, is het van belang dat scholen aan zet zijn wanneer het gaat om concrete oplossingen. Geef ruimte en financiële ondersteuning, zodat teams onder leiding van schoolleiders, zelf bepalen wat nodig is om het onderwijs op hun school opnieuw vorm te geven. Neem belemmeringen weg voor leraren  om oplossingen voor hun leerlingen te bedenken. Ook het onderwijsondersteunend personeel is onmisbaar in het opvangen van kinderen die het even niet meer weten en gebaat zijn bij een specifieke aanpak.