9 oktober 2019

Onderwijsproblemen vragen om noodpakket en meer regie met bindende afspraken

foto: Wilbert van Woensel

CNV Onderwijs wil dat het kabinet meer regie neemt bij het terugdringen van het lerarentekort. De afspraken zijn nu nog te vrijblijvend en te weinig concreet.

Dat staat in de brief die de bond deze week naar de Tweede Kamer stuurde. Waarnemend voorzitter van CNV Onderwijs Jan de Vries: ‘Samenwerken is geen keuze maar een noodzaak. Het kan in onze ogen niet zo zijn dat concurrentie tussen de schoolbesturen de aanpak van het lerarentekort in de weg zit. Daarvoor is het maatschappelijke probleem te groot.’

Verder is opnieuw gewezen op de noodzaak voor een noodpakket aan maatregelen om de problemen in het onderwijs aan te pakken. Hiervoor is 423,5 miljoen euro nodig. Het Kabinet heeft aangegeven te zoeken naar extra geld. CNV Onderwijs wil daar snel de resultaten van zien.

Vanmiddag praat de Vaste Kamercommissie in de Tweede Kamer over het lerarentekort.