3 december 2020

Deel onderwijspersoneel vindt onvoldoende gehoor over veiligheid bij leidinggevende

Ruim een kwart van de docenten en 35 procent het onderwijsondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs kan zijn/haar zorgen over veiligheid op school met betrekking tot corona, niet of nauwelijks bespreekbaar maken met de schoolleiding. Dit blijkt uit een enquête onder leden van CNV Onderwijs.

‘De persoonlijke veiligheid moet beter op orde, ik voel mij vogelvrij in school’, ‘Ik ben mantelzorger en heb kwetsbare ouders die op mijn kinderen moeten passen omdat ik lesgeef. Geen discussie over mogelijk helaas.’ Van de schoolleiders ervaart 10 procent onvoldoende medewerking van de leidinggevende om de persoonlijke veiligheid te bespreken.

Lees ook: zo ga jij het gesprek met je leidinggevende aan.

Meldpunt veilig werken

Danielle Woestenberg, voorzitter van CNV Onderwijs: ‘In gesprekken met onderwijspersoneel die mantelzorger zijn of zelf een kwetsbare gezondheid hebben, komt veiligheid vaak ter sprake. Het leeft enorm en ik ben dan ook geschrokken dat nog zoveel mensen dit niet goed bespreekbaar kunnen maken met hun leidinggevende. Hier moet direct actie op worden genomen.’ CNV Onderwijs heeft kortgeleden het meldpunt veilig werken geopend, waar mensen terecht kunnen voor een luisterend oor en advies. Ook wijst CNV haar leden op hun rechten Woestenberg: ‘Als je geen gehoor vindt bij je leidinggevende of de medezeggenschapsraad, of wanneer je leidinggevende bent en je weet niet wat je kan bieden, schroom dan niet om ons te bellen.’

Lees ook: wat kan de medezeggenschapsraad doen

Werkdruk weer toegenomen

‘Ik hoor meerdere collega’s benoemen dat ze misschien wel iets anders willen gaan doen. De druk ligt vooral bij het moeten handhaven van de coronaregels. Iedere dag weer bekijken wie is er wel, wie niet en hoe lossen we dat op’, aldus een respondent over de toegenomen werkdruk. Negentig procent van de docenten, schoolleiders en onderwijsondersteuners in de enquête geeft aan dat de werkdruk is toegenomen sinds de coronacrisis. ‘Dat is echt ernstig’, is de reactie van Woestenberg op deze uitkomst. ‘We moeten zuinig zijn op het onderwijspersoneel. Veel ouders hebben tijdens de eerste golf zelf ervaren hoe belangrijk en ook moeilijk lesgeven is. Er is al een tekort aan docenten bij een groot aantal vakken. Het is in ieders belang dat we er alles aan doen om uitval te voorkomen.

CNV Onderwijs pleit voor extra mensen op school, zodat docenten alleen werk hoeven te doen waarvoor ze zijn opgeleid en aangenomen. De extra handen op school, kunnen er dan op toezien dat coronamaatregelen worden nageleefd of voor extra gastlessen op het gebied van sport, techniek en cultuur. Het ministerie van onderwijs stelt hiervoor (vanaf januari) 210 miljoen euro beschikbaar. Verder is het volgens CNV Onderwijs zaak dat een schoolteam vergaderingen en extra activiteiten zo veel mogelijk schrapt. Woestenberg: ‘Spreek hier over met elkaar en wees kritisch, moeten we dit er nog echt bij doen of maken we vanwege de coronacrisis andere keuzes?’.

Langere kerstvakantie

Tot slot gaf driekwart van het onderwijspersoneel aan er geen bezwaar tegen te hebben om aansluitend op de kerstvakantie een week online les te geven. Dit wordt gezien als optie om de veiligheid te verhogen en nieuwe coronabesmettingen tegen te gaan.

Centraal schriftelijk examen

Op basis van de resultaten van de enquête kunnen we niet stellen dat het afschaffen van het Centraal Schriftelijke Examen (CSE) op dit moment, door een meerderheid van de achterban wordt ondersteund. Wel vindt 61 procent van de respondenten dat er een aanpassing moet komen van het CSE. De toegenomen werkdruk is hierbij voor het onderwijsveld een factor die meegenomen moet worden in de afweging.

Op de vraag: Als wordt besloten dat de centraal schriftelijke examens in aangepaste vorm worden afgenomen, welke van de onderstaande scenario’s vind jij dan acceptabel? Werd geantwoord:

  • Uitbreiden van de mogelijkheid tot herkansing. (41%)
  • De centraal schriftelijke examens uitsmeren over een langereperiode. (38%)
  • Laten vervallen van de centraal schriftelijke examens en de eindcijfers baseren op schoolexamens. (30%)
  • De centraal schriftelijke examens enkele weken opschuiven in de tijd. (28%)
  • Centraal schriftelijke examen laten doen in een landelijk bepaald beperkt aantal vakken. (25%)

CNV Onderwijs gebruikt de input van leden voor gesprekken met werkgevers en het ministerie van onderwijs.

Wil je weten wat jouw rechten zijn op school met betrekking tot corona? Bekijk dan deze video.