14 september 2019

Onderwijspersoneel uit bezorgdheid in enquête CNV Onderwijs en AD

Het lerarentekort heeft een negatieve invloed op het kennisniveau van leerlingen, merkt 90 procent van de leraren die meededen aan een enquête van CNV Onderwijs in samenwerking met het AD. De leden werkzaam in het primair en voortgezet onderwijs gaven aan dat dit vooral ten koste gaat van het niveau van de kernvakken: rekenen/wiskunde, taal en spelling.

‘Noodoplossingen komen niet ten goede aan rust, regelmaat en structuur. Dit heeft impact op het kennisniveau van leerlingen,’ aldus een respondent. ’Elk nieuw jaar starten de leerlingen al met een achterstand’, schrijft een ander. Een docent schrijft: ‘Het leesniveau blijft achter, waardoor ook alle andere vakken (waar je begrijpend lezen voor nodig hebt) achteruit gaan.’ ‘Wiskunde-opgaven worden niet begrepen.’

Negentig procent van het onderwijspersoneel zegt dat leerlingen door het lerarentekort niet het onderwijs krijgen waar ze recht op hebben. ‘Kinderen zijn doodmoe door alle wisselingen, verschillende invallers, opdelen en thuis moeten blijven. Rust en regelmaat mist’ schrijft een respondent. Veel geënquêteerden uiten hun zorgen en pleiten bij de open vragen voor rust, structuur en vertrouwen.

Snel onderzoek

Jan de Vries, bestuurslid van CNV Onderwijs: ‘Waar we al voor vreesden, wordt nu bevestigd: de problemen in het onderwijs veroorzaken niet alleen grote problemen voor de huidige teams, maar ook voor de leerlingen. Een dalend kennisniveau van leerlingen, raakt onze hele samenleving’. De Onderwijsraad benoemde dit voorjaar al het risico van de dalende onderwijskwaliteit. ‘Mede op ons verzoek gaat de Onderwijsinspectie vanaf volgend jaar de effecten van het lerarentekort en de hoge werkdruk onderzoeken. Gezien de uitkomsten van het onderzoek pleit ik ervoor dat ze hier al morgen mee starten. Ik verwacht van de Inspectie vervolgens ook bruikbare adviezen die ervoor zorgen dat er écht wat gaat gebeuren. We moeten er alles aan doen om deze ramp voor het onderwijs en onze samenleving te keren.’

‘Wees zuinig op onze leerlingen’

De enquête is ingevuld door bijna 3.000 leden van CNV Onderwijs die werken als schoolleider, leraar of als onderwijsondersteuner. ‘Onze leden zijn elke dag op school en in de klas. Het zijn professionals die werken met een enorme bevlogenheid, maar zien dat hun leerlingen de dupe zijn van het lerarentekorten. Leerlingen krijgen minder les, klassen worden naar huis gestuurd of samengevoegd. Door dit alles is het lastig om les te geven zoals je eigenlijk wilt. Dat vinden onze leden vreselijk. We moeten zuinig zijn op onze leerlingen en daarom nu investeren in ons onderwijspersoneel‘ aldus de CNV Onderwijs-bestuurder.

Bijlages:
Resultaten enquête gevolgen lerarentekort
Quotes van onderwijspersoneel uit de enquête