1 november 2017

Onderwijsbonden: nieuwe acties onvermijdelijk

Peilingen van onderwijsbonden geven eenduidig beeld

Leden van de onderwijsbonden willen doorgaan met acties in het primair onderwijs. Dat blijkt uit raadplegingen van de achterbannen van CNV Onderwijs, AOb, FNV Overheid en FvOv. Er moet meer geld komen voor een eerlijk salaris en minder werkdruk. De bonden vormen samen met POinactie, de PO-Raad en AVS het POfront. Het front komt donderdagavond bij elkaar om de strategie voor de korte en lange termijn te bespreken, om zo het gezamenlijke doel te bereiken.

Voorzitter Loek Schueler van CNV Onderwijs: ‘Leden bepalen ons beleid. Uit onze enquête blijkt dat 97 procent vindt dat we moeten doorgaan met actievoeren, nu in het regeerakkoord onvoldoende geld naar het primair onderwijs gaat.’ Eerder al lieten peiling van de AOb, FNV Overheid en FvOv een zelfde beeld zien. AOb bestuurder Eugenie Stolk vult aan: ‘Daarom gaan we verder. Acties op korte termijn liggen voor de hand, mogelijk staken.’

De vakbonden willen zo snel mogelijk met de nieuwe minister voor onderwijs Arie Slob bespreken of financiële meevallers kunnen worden ingezet om versneld te investeren in werkdrukverlichting en salarisverhoging. De eisen van het POfront zijn duidelijk; 900 miljoen voor salaris en 500 miljoen voor werkdrukverlichting. Dit is niet alleen belangrijk voor de leraren van nu, maar ook om het stijgende lerarentekort een halt toe te roepen. Het beroep moet aantrekkelijk zijn, daar is geld voor nodig en dat is in het belang van de hele samenleving.

Het huidige kabinet zegde 500 miljoen euro toe voor werkdrukverlichting. Maar in feite is er voor 2018 maar 10 miljoen euro gereserveerd en zal er pas over vier jaar 430 miljoen euro vrijkomen voor werkdrukverlichting, dat vinden de vakbondsleden veel te weinig veel te laat. Aan de eisen rondom salaris wordt niet voldaan, van de geëiste 900 miljoen is slechts 270 miljoen euro toegezegd.

Actiebereidheid in primair onderwijs (PDF)