2 juli 2019

Onderwijs in pressure cooker, druk is ongekend hoog

foto: Wilbert van Woensel

Goed onderwijs staat onder hevige druk. Er is een oplopend lerarentekort en onderwijspersoneel kampt met een hoge werkdruk. Ondanks lobby en acties blijven substantiële investeringen in het onderwijs uit.

De Voorjaarsnota liet al weinig tot geen ruimte zien en afgelopen woensdagavond zijn de onderhandelingen voor de cao primair onderwijs gestopt. Werken in het onderwijs wordt steeds minder aantrekkelijk, waardoor het onderwijs in een negatieve spiraal terecht komt. Steeds meer mensen vallen uit of verlaten het onderwijs. Daar bovenop blijft de instroom in het onderwijs achter. Er moet iets gebeuren op zowel de korte als lange termijn.

Wat is er nodig?

Er is nú een probleem en daarom er is een investeringsagenda nodig voor de korte en lange termijn. Want er zijn problemen die direct opgelost moeten worden, maar er moet ook gekeken worden of het onderwijssysteem op sommige punten wel goed werkt. Stoppen we geen geld in raderen die niet werken? CNV Onderwijs wil nú actie:

Korte termijn

  • Compensatie kasschuif van werkdrukmiddelen primair onderwijs
  • Doelmatigheidskorting moet van de baan voor alle betreffende onderwijssectoren
  • Extra geld voor arbeidsvoorwaarden (zoals salaris en duurzame inzetbaarheid) voor al het onderwijspersoneel
  • Prijsbijstelling is noodzakelijk om te voorkomen dat hierdoor indirect extra bezuinigingen worden doorgevoerd

Lange termijn

De uitdagingen in het onderwijs zijn fors. We moeten nú aan de slag met een aanpak voor de lange termijn. Niet alleen moet de huidige werkdruk en onnodige administratieve rompslomp snel tot verlichting leiden, ook zijn gerichte investeringen nodig om personeel te binden en te boeien voor het onderwijs. Het leraren- en schoolleiderstekort aanpakken is één van de grootste opgaven. Het is daarom cruciaal dat het onderwijs een interessante en aantrekkelijke sector is en blijft, om zowel het huidige personeel te behouden als de instroom te vergroten, om daarmee de kwaliteit en continuïteit van ons onderwijs te borgen en te versterken.

  • Fundamentele verbetering van het onderwijssysteem

In alle sectoren hebben wij (samen met sociale partners) concrete afspraken gemaakt om de werkdruk te verminderen, via het aannemen van extra handen, de aanpak van administratieve last en het aanbrengen van focus en maken van keuzes, in plaats van vele projecten en ad hoc initiatieven op te pakken. Maar dit moet fundamenteler worden aangepakt, zodat het onderwijspersoneel weer met volle aandacht goed onderwijs kan geven.

  • Meerjarige investeringsagenda

CNV Onderwijs roept op een meerjarige investeringsagenda op te stellen voor de gehele onderwijssector. Het is onontkoombaar dat daarvoor extra meerjarige investeringen nodig zijn.

Actietraject gaat door

CNV Onderwijs is elke dag gericht op het verbeteren van het onderwijs voor het onderwijspersoneel. Niet alleen als het gaat over werk en inkomen, maar ook over alles wat direct met de inhoud van het beroep te maken heeft. De essentie is dat wij willen zorgen dat al het onderwijspersoneel met plezier goed hun werk kan doen. Wij gaan daarom door met ons actietraject en gaan tegelijkertijd terug naar onze achterban om met hen te spreken over het vervolg. We zoeken daarbij uitdrukkelijk de samenwerking met andere onderwijsbonden, zodat we samen sterker staan.